Efektivní protipožární obklady sloupů a nosníků pro domy, haly, průmyslové stavby i pražské metro

Efektivní protipožární obklady sloupů a nosníků pro domy, haly, průmyslové stavby i pražské metro

05.02.2024
 

Požární ochrana je jeden z nejdůležitějších požadavků, kladených na stavby rodinných a bytových domů, staveb občanské vybavenosti, administrativních a obchodních center nebo nemocnic, škol a školek. V centru pozornosti je také u investorů a projektantů průmyslových a skladových hal, v oblasti elektroinstalací nebo podzemních dopravních systémů.
 
U všech výše uvedených staveb nabízí společnost James Hardie Europe efektivní protipožární ochranu pomocí deskových obkladů se sádrovláknitými a cementovláknitými deskami fermacell® nebo cementovými protipožárními deskami Aestuver®. Současný sortiment, jeho výhody a oblasti využití představuje v rozhovoru Dipl. Ing. Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnosti James Hardie Europe.

S  produkty pro vysoce specializované aplikace v protipožární ochraně staveb se společnosti James Hardie Europe v minulosti podařilo značně rozšířit kompetence na protipožárním úseku a prezentovat se tak jako systémový poskytovatel komplexních řešení. Program sahá od klasických sádrovláknitých desek fermacell® přes inovativní sádrovláknité desky fermacell® Firepanel A1 až po cementem pojené speciální desky značky Aestuver®. K nejdůležitějším oblastem použití patří klasická suchá výstavba, dřevostavby a nadzemní i podzemní dopravní stavby. Do programu kromě toho patří produkty pro přepážky, protipožární povlaky a protipožární spáry.

Obr.: Detail střešního podhledu s deskou Aestuver

Obr.: Detail střešního podhledu s deskou Aestuver

V době požáru nerozhoduje o požární odolnosti stavby její stavební hmota, ale celkové koncepční řešení konstrukce stavby. Vy máte přitom v nabídce evropská certifikovaná řešení pro obklady sloupů a nosníků jak u dřevostaveb, tak i u ocelových konstrukcí.
Všude tady se uplatní naše deskové materiály fermacell® včetně protipožárních desek fermacell® Firepanel A1. Výborné protipožární vlastnosti mají už standardní sádrovláknité desky fermacell®, které mají třídu reakce na oheň A2. Po celé Evropě jsou však pro veřejné budovy s montovanými konstrukcemi stále častěji vyžadovány obklady ze stavebních materiálů třídy reakce na oheň A1. V těchto případech máme řešení díky deskám fermacell® Firepanel A1. A zapomínat nesmíme ani na nejvyšší protipožární ochranu elektroinstalací nebo podzemních dopravních staveb, kde se uplatňují naše cementem pojené desky Aestuver®.Tento materiál se dostal například do standardů pražského metra.

Protipožární obklad ocelového sloupu s deskou fermacell Firepanel A1

Protipožární obklad ocelového sloupu s deskou fermacell Firepanel A1

Deska Aestuver opláštění nosníků podle ETA-1100458

 Deska Aestuver opláštění nosníků podle ETA-1100458


Které z výše uvedených materiálů jsou určeny pro interiér a které pro exteriér?
Ve vnitřních prostorách s normálním klimatem nebo s vlhkým prostředím doporučujeme pro protipožární ochranu používat desky Aestuver®, fermacell® Firepanel A1 i standardní sádrovláknité desky fermacell® (dle oblasti použití). Ve venkovních prostorách, chráněných proti povětrnostním vlivům, je možné kromě desek Aestuver® a Powerpanel H2O použít i desky fermacell® Firepanel A1 nebo klasické sádrovláknité desky fermacell®, v nechráněných venkovních prostorách jsou už poslední dva typy materiálů nevhodné a je proto potřeba se spolehnout na protipožární desky Aestuver®.
 
Můžete blíže popsat protipožární desky fermacell® Firepanel A1 a Aestuver®?
Desky fermacell® Firepanel A1 jsou certifikované pro různá systémová řešení a konstrukce, například pro obklady sloupů a nosníků, pro montované stěny s kovovou spodní konstrukcí bez izolace, pro předsazené/šachtové stěny nebo pro stropy s dřevěnými trámy. Na rozdíl od běžně dodávaných konstrukčních systémů s dvěma 12,5mm deskami fermacell® a izolací z minerálního vlákna 60 mm lze dosáhnout požární odolnosti EI 90 se systémem tvořeným dvěma deskami fermacell® Firepanel A1 (každá o tloušťce 10 mm) a navíc bez izolace! Výsledkem je protipožární štíhlá konstrukce příčky, u které není nutná jak izolace, tak i tmelení první vrstvy desek.
Cementem pojené protipožární desky Aestuver® z lehčeného betonu jsou vyztužené skelnými nehořlavými vlákny a jsou mimořádně odolné proti povětrnostním vlivům, mrazu a vodě. Lze je tak bez problémů použít k řešení požární ochrany pro prostředí s vysokými klimatickými nároky na stavební konstrukce a případným chemickým zatížením. Kromě vynikajících protipožárních vlastností těchto desek je jejich silnou stránkou široký rozsah použití při řešení požární ochrany pro stěny, stropy, obklady sloupů, nosníků, ale také řešení dilatačních spár a ucpávek. Výhodou – kromě již zmíněné odolnosti proti povětrnostním vlivům – je i jejich estetický hladký povrch (vzhled betonu), umožňující dobré a přilnavé spojení s lepidly a povrchovými úpravami. Při použití protipožárních desek Aestuver® tak lze spojit vysoké požadavky na požární ochranu s vizuálně atraktivním designem. Navíc se u nich můžeme opřít o široké spektrum speciálních konstrukcí, které pamatují na všechny detaily moderních staveb včetně spár, ucpávek nebo obkladů sloupů a nosníků.
 
Jaké jsou hlavní přednosti vašich protipožárních obkladů?
Naše protipožární opláštění nevyžaduje podkonstrukce, jednoduchá je také jeho montáž a kontrola provedení – myslím zejména ve srovnání s protipožárními nátěry. Desky jsou homogenní v celém průřezu a není u nich nutná ochrana rohů. Různorodé jsou jejich povrchové úpravy – na desky fermacell® Firepanel A1 lze nanášet nátěry nebo omítky, výhodou je také průmyslový design a vzhled protipožárních desek Aestuver®. Zásadními výhodami protipožárního obkladu ocelových konstrukcí pomocí desek Aestuver® je jednovrstvé opláštění, které je navíc použitelné bez dodatečné povrchové úpravy v exteriéru. Jak už jsem říkal, ve vnitřních prostorách lze kromě opláštění protipožárními deskami Aestuver® používat i protipožární desky fermacell® Firepanel A1. Tento obklad je vhodný především do suchých prostor, nezatěžovaných dlouhodobě vlhkostí. U tohoto řešení je velkou výhodou snadné zpracování, známé ze suché výstavby, povrchové úpravy jsou stejné jako u běžných desek na bázi sádry. Pomocí našich projekčních podkladů lze navrhovat a odborně provádět efektivní a protipožární opláštění ocelových nosníků a sloupů. K tomu účelu se vybírá nejlépe vhodný deskový materiál v závislosti na faktorech, jako jsou kategorie použití a požadovaná požární odolnost.

Připojení montážní stěny fermacell 1S21 k ocelovému nosníku s ocelovému nosníku s obkladem Aestuver

Připojení montážní stěny fermacell 1S21 k ocelovému nosníku s ocelovému nosníku s obkladem Aestuve

Protipožární kabelová přepážka Aestuver

Protipožární kabelová přepážka Aestuver


Jak je to s instalací protipožárních obkladů?
Pokud realizační firma dodrží montážní postupy, je jednoduchá a bezproblémová. K dispozici máme navíc řadu montážních videí, která podrobně popisují postup realizace protipožárního opláštění sloupů deskou fermacell® Firepanel A1, protipožárního opláštění nosníků deskou fermacell Firepanel A1, velmi názorně je také popsána montáž obložení nosníků a sloupů protipožárními deskami Aestuver® podle ETA 110458 nebo obložení sloupů protipožárními deskami Aestuver®.
 
Můžete upozornit na poslední novinky v sortimentu protipožárních obkladů?
Společnost James Hardie Europe je prvním výrobcem, který nabízí možnosti opláštění ocelových prvků při teplotním namáhání v souladu s uhlovodíkovou HC křivkou (teplota plynu do 1100 °C). Zejména pro požadavky požární ochrany v tunelech a pro speciální požární ochranu v rafineriích, chemickém průmyslu a průmyslových závodech se tak otevírají nové možnosti použití protipožárních panelů Aestuver® T.
 
Kde najdou zájemci o vaše řešení v oblasti protipožární ochrany maximum informací?
Určitě by se měli seznámit s posledním vydáním „Požárního a akustického katalogu značek fermacell®, Hardie® a Aestuver®“, které je svým rozsahem a erudicí unikátní. Zatímco předchozí aktualizace této klíčové publikace společnosti James Hardie Europe představila ucelený podklad odzkoušených a certifikovaných parametrů systémů fermacell®, poslední vydání ze srpna 2023 už v sobě zahrnuje nejen systémy fermacell®, ale i vláknocementové fasádní Hardie® obklady a protipožární desky Aestuver®. Aktuální vydání publikace je mimořádné i v tom, že projektant, architekt, požární preventista, stavební fyzik, realizační firma, student, investor a další najde na jednom místě všechny technické parametry k požární odolnosti, akustickým a statickým vlastnostem, skladbám a řešením. Aktualizovány a doplněny jsou jak konstrukce pro suchou výstavbu, tak i konstrukce na bázi dřeva. Zapracována je také aktualizace technických podkladů – nové požární a akustické normy (ČSN 73 0532:2020). V publikaci lze mimo jiné najít protipožární opláštění v suché výstavbě a zlepšení požární odolnosti stávajících konstrukcí pomocí deskových materiálů fermacell®, Hardie® a Aestuver®, prezentovány jsou v ní také certifikované konstrukce a skladby s nejvyššími požadavky (katalog obsahuje kolem 400 konstrukcí – spálených i naměřených). Popsány jsou i možnosti řešení protipožárního opláštění sloupů a nosníků, prostupy konstrukcí, požární pásy a předěly s deskami fermacell® Firepanel A1 a Aestuver® a detaily požární ochrany vícepodlažních budov na bázi dřeva a hybridních staveb.

×

Napište si o vzorek fasády!

Ať už uvažujete o opláštění z vláknocementu pro svůj vlastní dům, nebo specifikujete fasádu na budově, kterou navrhujete (nebo stavíte), naše bezplatná služba objednávky vzorků Vám usnadní výběr dokonalé barvy a povrchové úpravy pro váš projekt.
Objednat vzorek zdarma
×