Nové výzvy v požární ochraně

Nové výzvy v požární ochraně

01.09.2023

Hlavním tématem 32. ročníku mezinárodní konference „Požární ochrana 2023“, která se uskuteční ve dnech 6. a 7. září 2023 v prostorách VŠB – Technické univerzity v Ostravě, budou nové výzvy v požární ochraně.

Po oba dny budou probíhat série přednášek, další odborné prezentace budou rozděleny do tří samostatných odborných sekcí: Změny klimatu a požární prevence, Věda a výzkum v požární ochraně a Zkušebnictví v požární ochraně. Součástí konference je i workshop Přenos zkušeností a znalostí při zjišťování příčin vzniku požáru. Účastníci, kteří navštíví pouze tento workshop, mají vstup zdarma.
 
Konferenci pořádá VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. a Česká asociace hasičských důstojníků, z.s. Záštitu nad konferencí převzali rektor VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA a primátor Statutárního města Ostravy Mgr. Jan Dohnal. Další informace najdete v přiloženém programu a na webových stránkách www.spbi.cz.
 
Ve sborníku konference se představí i aktuální Požární a akustický katalog společnosti James Hardie Europe
Poslední vydání „Požárního a akustického katalogu značek fermacell®, Hardie® a Aestuver®“, aktualizované v průběhu loňského roku, je svým rozsahem a erudicí unikátní. Zatímco předchozí aktualizace této klíčové publikace společnosti James Hardie Europe představila ucelený podklad odzkoušených a certifikovaných parametrů systémů fermacell®, současné vydání už v sobě zahrnuje nejen systémy fermacell®, ale i vláknocementové fasádní Hardie® obklady a protipožární desky Aestuver®.
 
Aktuální vydání publikace je mimořádné i v tom, že projektant, architekt, požární preventista, stavební fyzik, realizační firma, student, investor a další najde na jednom místě všechny technické parametry k požární odolnosti, akustickým a statickým vlastnostem, skladbám a řešením. Aktualizovány a doplněny jsou jak konstrukce pro suchou výstavbu, tak i konstrukce na bázi dřeva včetně CLT panelů. Zapracována je také aktualizace technických podkladů – nové požární a akustické normy (ČSN 73 0532:2020).
 
V publikaci mimo jiné najdete:
 
  • protipožární opláštění v suché výstavbě a zlepšení požární odolnosti stávajících konstrukcí pomocí deskových materiálů fermacell®, Hardie® a Aestuver®
 
  • certifikované konstrukce a skladby s nejvyššími požadavky (katalog obsahuje kolem 400 konstrukcí – spálených ve zkušebnách i naměřených)
 
  • možnosti řešení protipožárního opláštění sloupů a nosníků, prostupy konstrukcí, požární pásy a předěly s deskami fermacell® Firepanel A1 a Aestuver®
 
  • detaily požární ochrany vícepodlažních budov na bázi dřeva a hybridních staveb.

Program konference zde (PDF)


Požární a akustický katalog
×

Napište si o vzorek fasády!

Ať už uvažujete o opláštění z vláknocementu pro svůj vlastní dům, nebo specifikujete fasádu na budově, kterou navrhujete (nebo stavíte), naše bezplatná služba objednávky vzorků Vám usnadní výběr dokonalé barvy a povrchové úpravy pro váš projekt.
Objednat vzorek zdarma
×