Rekonstrukce bytových domů s fasádními obklady z Hardie® Panelů v italském městě Reggio Emilia

Rekonstrukce bytových domů s fasádními obklady z Hardie® Panelů v italském městě Reggio Emilia

14.11.2023
Řešení, které kombinuje tvarovou a barevnou variabilitu, odolnost proti krupobití a požáru, snadnou instalaci a rychlost aplikace. Maximální flexibilita tvarů, rozměrů a barev v kombinaci s nejvyšší mechanickou odolností proti povětrnostním vlivům a požární odolností a extrémně snadnou a rychlou aplikací.
Řeč je o vláknocementových panelech Hardie® Panel, které představují ideální řešení pro vytváření provětrávaných fasád všech typů: od malých budov po velké plochy, od obytných po terciární nebo komerční komplexy, od novostaveb po projekty rekonstrukcí s cílem snížit energetickou náročnost budov.
 
Názorným příkladem je komplex obytných budov bytového družstva Abi-Coop Reggio Emilia v ulici Via Fenulli v severoitalském městě Reggio Emilia: řada bytových domů se sedmi nadzemními podlažími, ponořených do zeleně parku o rozloze 60 000 m2 a postavených na konci 70. let 20. století za účelem zajištění bydlení pro členy družstva.
 
„Naše bytové družstvo funguje přibližně 45 let a za tu dobu jsme pro naše členy postavili několik městských sídlišť s 286 byty, přičemž výstavba sídliště Via Fenulli byla jedním z našich nejvýznamnějších projektů. Tři zdejší budovy byly v roce 2022 předmětem energetické rekonstrukce, v jejímž průběhu byly při realizaci provětrávané fasády instalovány na celkové ploše 7 tisíc metrů čtverečních vláknocementové panely Hardie® Panel. Nové provětrávané fasády nám přinesly skutečně pozoruhodné výsledky po vizuální stránce, vynikající zkušenost máme i z hlediska snížení nákladů na vytápění,“ říká Aurelio Ruggeri, vicepresident bytového družstva Abi-coop Reggio Emilia.
 
Cílem bylo snížit energetickou náročnost obytných domů a změnit jejich tvář
Toto řešení navrhl ateliér Cairepro (Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione) z Reggio Emilia, jedna z nejvýznamnějších italských projekčních společnosti. „Hlavním cílem rekonstrukce bylo energetické hledisko: díky využití daňové podpory jsme chtěli vdechnout nový život a zlepšit energetickou náročnost budov, postavených před více než padesáti lety,“ říká architekt Giampaolo Bendinelli, který řídil rekonstrukci na Via Fenulli a dodává: „Stejně zásadní však bylo i estetické hledisko: v tomto případě jsme měli jedinečnou příležitost radikálně změnit tvář starých, částečně sešlých budov a učinit je zcela novými, moderními. A provětrávaná fasáda dokonale splňuje oba tyto požadavky, stejně jako zaručuje ideální mikroventilaci, a to jak zespodu nahoru, tak i přes 8 mm mezery mezi panely tak, aby byla zachována ideální izolace a správné větrání v každém ročním období."
 
Estetické kánony rekonstrukčního zásahu
Při zásahu byly sledovány dva estetické kánony: „Hledali jsme desky, které by měly velmi velké formáty, ale zároveň nám umožňovaly univerzální použití, tj. použití několika různých formátů v rámci jedné fasády tak, aby dodaly budově, která působí impozantně, pohyb,“ vysvětluje volbu Hardie® Panelů architekt Roberto Chierici a pokračuje: „Díky širokému výběru barev, které nám produkt nabízel, jsme pak přišli s řešením, které by využilo chromatickou hru tří různých odstínů (ledově bílá, oblázkově šedá a šedá) ve vzájemném dialogu."
 
I další dvě přednosti navedly projektanty společnosti Cairepro na řešení James Hardie. Zaprvé jsou to nehořlavé vlastnosti vláknocementu: „Jelikož jsou budovy velmi vysoké, bylo nutné použít materiál, který by nepředstavoval problém při požáru: proto jsme použili nehořlavou skelnou vatu a na opláštění materiál třídy reakce na oheň A1. Druhým faktorem byla rychlá a jednoduchá montáž Hardie® Panelů.“ To jsou také důvody, které vedly architekta Roberta Chiericiho k volbě stejného řešení i pro další dvě rekonstruované budovy: „Provětrávaná fasáda s panely James Hardie nám umožnila dát oběma budovám současný vzhled, který zvýrazňuje plné a prázdné povrchové prostory a který také zkvalitňuje vztah mezi budovami a jejich okolí."
 
Vysoký výkon a rychlost provedení
Z technicko-konstrukčního hlediska bylo nutné provést řadu analýz a ověření, než se přistoupilo k přestavbě a výběru optimálního řešení: „Předběžná studie zahrnovala ověření konstrukce a povrchové úpravy obou budov," vysvětluje Giovanni Sorrivi, šéf místní stavební společnosti Coop. Edilizia San Martino, dodavatele rekonstrukčních prací na dvou budovách a pokračuje: „Cílem bylo vybrat takovou technologii, která by nám umožnila dosáhnout nejlepších výsledků z hlediska doby provedení a kvality izolace. Rozhodnutí vytvořit provětrávanou fasádu pomocí panelů Hardie® Panel nám umožnilo ušetřit mnoho času na stavbě díky velkým rozměrům samotných panelů a umožnilo nám dosáhnout mimořádně zajímavého architektonického efektu."
 
Rychlost a snadná montáž: to jsou "plusy", které podle Giuseppe Vicariho, majitele stavební společnosti Costruzioni e Restauri Srl ze San Felice sul Panaro, která prováděla rekonstrukční práce na třetí větší budově, charakterizují řešení s deskami Hardie® Panel. „Po instalaci kovové podkonstrukce byla samotná aplikace Hardie® Panelů rychlá a snadná. Je zřejmé, že klíčem k úspěchu byly správně definované všechny rozměry panelů, které se měly použít ve vodorovném i svislém směru. U toho jsme úzce spolupracovali s ateliérem Cairepro."
 
Albert Vanjelaj ze společnosti Gess Decor, která pro oba dodavatele prováděla montáž fasády, je stejného názoru: „Bylo to poprvé, co jsme byli požádáni o použití tohoto produktu. Přesto nám trvalo velmi krátkou dobu, než jsme se se systémem seznámili. S panely se navzdory jejich velikosti manipuluje velmi snadno: pro větší desky jsou potřeba dva pracovníci, zatímco s menšími deskami, které se řežou na míru ve výrobním závodě, si pohodlně poradí jeden člověk. Při aplikaci je třeba pečlivě instalovat pomocí laserové vodováhy první řadu; po provedení tohoto prvního kroku pak práce pokračuje velmi snadno, podle výkresu a s použitím šroubů pro mechanické upevnění tak, aby byla zaručena mezera 8 mm mezi panely.“
 
James Hardie: úspěšný partner
Byl to Enrico Zannoni ze společnosti iCOLORS Srl v Reggio Emilia, kdo orientoval výběr investora a projektantů na systém Hardie® Panel: „Se vším jsme se obraceli na společnost James Hardie, protože ve srovnání s konkurencí nabízí řadu výhod, počínaje poradenským a asistenčním servisem, určeným jak prodejcům, jako jsme my, tak projektantům a stavebním firmám. Fasádní obklady Hardie® Panel jsme si doslova zamilovali, protože v porovnání s prostým nátěrem zaručují v projektu rekonstrukce mimořádný výsledek: jejich použitím získáte fasádu, která doslova změní obraz budovy i celé čtvrti, do níž je stavba zasazena.“
 
Obkladové desky a panely James Hardie mají mnoho předností. Jsou extrémně tvárné při zpracování, mají širokou škálu barev, takže architekt a projektant má volné ruce. Navíc se velmi snadno instalují, jsou velmi lehké a mohou být extrémně velké, mnohem větší než keramické obklady, které se často používají na provětrávaných fasádách. Je na ně poskytována záruka 15 let, barva má vysokou mechanickou odolnost, která zajišťuje, že se odstín v průběhu času nemění, mají certifikaci třídy reakce na oheň A2 s1 d0 a odolnost proti krupobití. Část desek je navíc vyrobena z recyklovaného materiálu, což deskám dodává také důležitou vlastnost ekologické udržitelnosti.
Rekonstrukce bytových domů s fasádními obklady z Hardie® Panelů v italském městě Reggio Emilia
Rekonstrukce bytových domů s fasádními obklady z Hardie® Panelů v italském městě Reggio Emilia
Rekonstrukce bytových domů s fasádními obklady z Hardie® Panelů v italském městě Reggio Emilia
Rekonstrukce bytových domů s fasádními obklady z Hardie® Panelů v italském městě Reggio Emilia
×

Napište si o vzorek fasády!

Ať už uvažujete o opláštění z vláknocementu pro svůj vlastní dům, nebo specifikujete fasádu na budově, kterou navrhujete (nebo stavíte), naše bezplatná služba objednávky vzorků Vám usnadní výběr dokonalé barvy a povrchové úpravy pro váš projekt.
Objednat vzorek zdarma
×